Vi tilbragte en god del af dagen idag på Force Technology i Odense. Senior Specialist Chris Vigandt Jørgensen kontrollerede al vores udstyr samt tjekkede, at vi foretager alle vores målinger korrekt og fyldestgørende, som sikrer et godt grundlag for en korrekt tilpasning af høreapparater. Vi skal godkendes af Force Technology hvert år for at drive vores mobile høreklinik. Den årlige godkendelse af vores udstyr og ydelser skal gives for at vores kunder kan bevilges de offentlige tilskud til høreapparatsbehandling. Samtidig er det en garanti for, at vores kunder kan være sikre på, at vi er uddannede audiologer og at vores udstyr lever op til gældende regler og kvalitetskrav.