Alle borgere i Danmark kan få et offentlig tilskud fra regionen

Alle borgere i Danmark kan få et offentlig tilskud fra regionen. For at opnå offentligt tilskud skal dine nuværende høreapparater være mindst fire år gamle. Hvis du ikke har haft høreapparater tidligere, skal du have en henvisning fra ørelægen. Ørelægen skal undersøge om du har nogle øresygdomme, du skal behandles for, før du kan få henvisning til høreapparatsbehandling.

Alle borgere i Danmark over 18 år med et ukompliceret høretab, vælger selv, om det offentlige tilskud skal bruges i offentligt eller privat regi.

Årsager til offentligt tilskud til høreapparatsbehandling

Høretab er vigtigt at få behandlet, fordi det er med til at give os øget sundhed, både fysisk og mentalt. Høretab er et stort samfundsproblem, hvilket er en del af årsagen til at vi i Danmark kan få et offentligt tilskud til høreapparater.

Undersøgelser har vist at:

  • Der er en sammenhæng imellem høretab og demens. Vores hjerner arbejder bedre, når vi hører, hvad der foregår omkring os.
  • Nattesøvnen forbedres, fordi vi ikke skal anstrenge os hele dagen for at høre. Når nattesøvnen er god, øges vores fysiske og mentale sundhed også.
  • Vi fastholdes i sociale relationer, og dermed mindskes ensomhed. Når vi bevarer vores sociale relationer øges vores mentale sundhed, og dermed også vores fysiske helbred.
  • Faldulykker mindskes, fordi vores hjerne bliver aktiveret med høreapparater, og gør os mere opmærksomme. Derudover kan man ofte nemmere retningsbestemme, hvorfra lyde kommer og derved nemmere orientere sig.
  • Høretab giver ofte misforståelser i jobsituationer. Undersøgelser har vist at personer med ubehandlet høretab, har svært ved at fastholde jobs.
  • Vores hjerner skal stimuleres. Hvis den ikke holdes i gang med alle lydene og talen omkring os, bliver den doven og slap. Vi mennesker har tendens til at melde os ud af samtalen, når vi hører dårligt. Når vi begynder at smile og nikke uden at have hørt, hvad der blev sagt, så er det tid til at tage kontakt til os og få en uforpligtende høreprøve.

Læs mere om tilskud til høreapparater